ERP-pohjainen verkkokauppa tehosti sisäisiä prosesseja

Modeo on kokonaisvaltaisiin toimitilaratkaisuihin erikoistunut yritys ja yksi alansa merkittävimmistä toimijoista Suomessa. Modeon verkkokauppa on ammattilaisten työkalu, joka helpottaa suunnittelutyötä ja tehostaa sisäisiä prosesseja.

www.modeo.fi

Modeo lyhyesti

1

Tavoitteenamme oli Modeon digitaalisen asiakaskokemuksen ja sisäisten prosessien kehittäminen.

2

Modeon verkkokauppa on ammattilaisten työkalu, joka tarjoaa niin arkkitehdeille kuin kalusteiden ammattiostajillekin kattavat tuotetiedot ERP:stä.

3

Tuloksena tuotetiedon hallinnan ja tarjousprosessien tehostuminen, tarjousten laadun parantaminen sekä sujuvampi asiakaskokemus.

Aloitimme katsomalla kokonaisuutta

Yhteistyömme Modeon kanssa lähti liikkeelle tarpeesta uudistaa verkkokauppaa, mutta samalla hyödynsimme mahdollisuuden tarkastella erilaisten asiakaspolkujen sujuvuutta ja miettiä, miten myynnin sisäisiä prosesseja voisi yksinkertaistaa ja tehostaa.

Verkkokauppa rakennettiin asiakaskokemus ja ammattilaisten tarpeet edellä. Aloitimme kuvaamalla erilaiset asiakaspolut ja löytämällä niiden varrella olevat digitaaliset ja fyysiset kohtaamispisteet. Prosessi auttoi tunnistamaan paitsi asiakkaiden tarpeet, myös mahdollisuudet tehostaa sisäisiä prosesseja nopeasti kasvaneessa Modeossa.

Enemmän kuin perinteinen verkkokauppa, Modeo.fi on ammatilaisten työkalu, joka tarjoaa niin arkkitehdeille, suunnittelijoille kuin kalusteiden ammattiostajillekin tarvittavat tuotetiedot ja suunnittelutyökalut. Suunnitteluvaiheessa syntyi idea myös siitä, että verkkokaupan tuotetietoja voisi hyödyntää tarjousten tekemiseen, mikä vähentäisi niiden tekemiseen liittyvää aikaa. Siksi verkkokaupan kylkeen toteutettiin samaa tuotetietokantaa hyödyntävä tarjoustyökalu Modeon omille ammattilaisille, jotka rakentavat jopa sadoista tuotteista koostuvia suunnitelmia ja tarjouksia asiakkailleen.

Modeo product 1
Modeo product 2
Modeo product 3

Moderni käyttökokemus moderneilla työkaluilla

Keskeinen osa verkkokauppauudistusta oli valjastaa käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) aiempaa suurempaan rooliin ja keskittää tuotetietojen hallinta yhteen paikkaan niiden ylläpidon yksinkertaistamiseksi ja manuaalisen työn vähentämiseksi. Tekninen määrittely aloitettiin selvittämällä mitä kaikkea tietoa ERP:iin olisi mahdollista saada ja miten keskitettyä tuotetietoa voitaisiin parhaiten hyödyntää. Tulevaa verkkokauppaa varten ERP:iä räätälöitiin Modeon tarpeiden mukaisesti. ERP-integraatio mahdollistaa tuotetietojen säilymisen ajan tasalla verkkokaupassa, vaikka tuotteita myydään useammassa myyntikanavassa.

Taustajärjestelmänä toimivasta WooCommercesta on hyödynnetty hallintapaneelia, mutta muilta osin palvelu on kustomoitu vastaamaan sitä tapaa, miten Modeo myy ratkaisujaan. WooCommercen oletuskäyttöliittymää on paranneltu rakentamalla lähes koko asiakkaalle näkyvä osa verkkokauppaa modernia Vue.js -frameworkia käyttäen. Vue.js takaa, että käyttöliittymän toiminnallisuuksia on helppo kehittää ja koodi pysyy ylläpidettävänä myös toiminnallisuuksien lisääntyessä.

Tarjoustyökalu mahdollistaa tuotteiden räätälöinnin tarjouskohtaisesti, tarjouksen kaikkien tietojen syöttämisen esitäytettyihin kenttiin ja automaattisten tarjous-PDF:ien luomisen tietojen pohjalta. Myös katelaskenta on sisällytetty osaksi työkalua. Tarjoustyökalu on integroitu Modeon ERP:iin, jossa synkronoidut tarjoukset on mahdollista muuttaa suoraan tilauksiksi. Sen lisäksi, että tarjoustyökalu helpottaa ja nopeuttaa usein raskastakin tarjousprosessia, se on tuonut tarjouksiin myös aiempaa enemmän yhdenmukaisuutta.

Asiakkaan kommentti

"Verkkopalvelu-uudistuksen myötä olemme halunneet huomioida entistä paremmin etenkin yritysasiakkaamme ja suunnittelijakontaktimme. Lopputuloksena on selkeät ja helppokäyttöiset sivut, josta asiakkaamme näkevät kattavasti erilaisia tarjoamiamme ratkaisuja ja palveluitamme kalustamiseen niin tuotteiden, brändien kuin referenssikohteiden muodossa. Verkkosivut toimivat myös kanavana, jonka kautta voimme viestiä asiakkaillemme uudistunutta, arvojemme mukaista brändi-ilmettä. Uudistus nähtiin myös erinomaisena mahdollisuutena kehittää omia sisäisiä prosessejamme tehokkaammiksi. "

"Tahtotilana on, että jatkossa verkkosivujen ja ERP:in välistä integraatiota pystytään hyödyntämään entistä paremmin myös myynnin työkaluna. Sisäiseen käyttöön projektimyyjillemme rakennetun ”tarjoustyökalun” myötä tarjouslaskentaa voidaan tehostaa ja yhdenmukaistaa. Yhteistyö Franticin tiimin kanssa on ollut onnistunutta. He ovat reagoineet joustavasti projektin varrella tulleisiin toiveisiimme ja olemme yhdessä etsineet toimivat ratkaisut niiden toteuttamiseksi."

Jukka-Pekka Harju, Varatoimitusjohtaja, Modeo

Asiantuntijan kommentti

Modeon verkkopalvelu-uudistus on malliesimerkki siitä, miksi toimialaymmärryksen keräämiseen projektin alussa kannattaa panostaa. Modeolaisten osallistaminen suunnittelutyöhön palvelumuotoilun metodien avulla tuotti myös oivalluksia uusista hyödyistä, joita hankkeessa voitaisiin saavuttaa. Tiivis yhteistyö on lisäksi tehnyt työskentelystä dynaamista ja joustavaa.

–Emma Laiho, Design Director, Frantic

Teknologiat

  • Vue.js
  • ERP-integraatiot
  • WooCommerce

Kompetenssit

  • Palvelumuotoilu
  • Tekninen määrittely ja suunnittelu
  • Tekninen toteutus
  • UX-suunnittelu
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Projektinhallinta

Ota yhteyttä kuullaksesi lisää

Myynti sales@frantic.com
Myynti