Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Auttamisesta yksinkertaisempaa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Uudistimme sekä MLL.fi-palvelun että Nuortennetin vastaamaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja sen jäsenten muuttuvia tarpeita.

MLL.fi lyhyesti

 1. Miksi?

  Mannerheimin Lastensuojeluliiton tavoitteena oli luoda pääkohderyhmille digitaalinen tarjotin, josta he saavat helposti ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta tarvitsemansa tuen.

 2. Mitä?

  Loimme palvelun, joka helpottaa sekä kävijöiden asioimista palvelussa että useiden MLL:n asiantuntijoiden työtä heidän tuottaessaan sivuille tietosisältöä tai tehdessään uusia varainkeruukampanjoita. Lisäksi helppo osallistuminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan ja lahjoittaminen kansalaisjärjestölle olivat suunnittelumme lähtökohtia.

 3. Tulokset

  Kohderyhmätestauksessa uusi sivusto on koettu selkeäksi ja helposti lähestyttäväksi. Palvelulle on nyt myös määritelty analytiikkaan tärkeimmät seurantapisteet, maalit ja työpöytänäkymät, jotta sivuston kehitys jatkossa voidaan pohjata dataan.

Tukea ajasta ja paikasta riippumatta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tavoitteena oli luoda pääkohderyhmille digitaalinen tarjotin, josta he saavat helposti tarvitsemansa tuen ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Samalla MLL halusi kehittää verkossa tehtävää auttamistyötä, jotta yhä suurempi osa perheistä voitaisiin tavoittaa ja eri paikkakuntien kysynnän ja tarjonnan erot tasoittuisivat.

Palveluiden uudistuksen tavoite on tarjota MLL:n kohderyhmille hyvä palvelukokemus niin, että kullekin kohderyhmälle määritellyt tavoitteet toteutuvat. Sivusto on helppokäyttöinen, vaivaton ja laajennettavissa uusilla toiminnoilla ja sivupohjilla.

Asiantuntijoita kuunnellen, yhdessä suunnitellen

MLL oli tehnyt käyttäjätutkimusta ja määrittelyä omin voimin jo ennen kuin tarjouskierros palveluiden toteutuksesta aloitettiin. Varsinainen projekti käynnistyi määrittelyjen tarkennuksella, jossa sovittiin tulevan uudistuksen linjat sekä varmistettiin ja priorisoitiin käyttäjien tarpeet toiminnallisuuksien ja sisällön suhteen. Lisäksi auditoimme sivuston sisällön sekä tutustuimme sivuston analytiikkaan ja aiemmin tehtyyn käyttäjätutkimukseen.

Keskeisenä lähtökohtana oli yhteissuunnittelun (co-design) ja tiedon yhteistuotannon (co-production) periaate, jonka avulla varmistettiin relevantti ja ratkaisukeskeinen palvelu. Tämä tarkoitti muun muassa työpajoja MLL:n laajan asiantuntijajoukon kanssa sekä työskentelyä tiiviisti asiakkaan tiloissa sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

work mll desktop mockup image

Lähestyimme asiakaspolku-ajattelumallilla eri kohderyhmien tarpeita ja huomioimme erilaiset aktivointielementit ja konversiopisteet alusta alkaen. Koska MLL.fi-sivustolla on useita kohderyhmiä erilaisin tarpein, kohderyhmälähtöinen lähestymistapa palveli parhaiten sivuston rakenteen ja sisällön kannalta.

Palvelu toteutettiin kahden viikon sprinteissä, sillä tällainen jaksotus mahdollisti parhaiten samanaikaiset suunnittelu- ja toteutuspolut sekä sisällön suunnittelun. Sprinttien sisältö määriteltiin suunnitteluvaiheessa ja toteutetut sivupohjat ja toiminnallisuudet katselmoitiin ja testattiin yhdessä asiakkaan kanssa kunkin sprintin päätteeksi. Suunnittelijoiden ja teknisten toteuttajien tiiviin yhteistyön ansiosta katselmukset olivat varsin vaivattomia ja hedelmällisiä. Lisäetuna projekti edistyi nopeasti.

MLL.fi-sivusto suunniteltiin elementeistä niin, että Nuortennetin toteutus samoilla elementeillä, hieman visuaalisuutta muuttaen, on mahdollista pian MLL.fi-sivuston lanseerauksen jälkeen.

Matalampi kynnys lähteä mukaan

Loimme palvelun, joka helpottaa sekä kävijöiden asioimista palvelussa että useiden MLL:n asiantuntijoiden työtä heidän tuottaessaan sivuille tietosisältöä tai tehdessään uusia varainkeruukampanjoita. Lisäksi helppo osallistuminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan ja lahjoittaminen kansalaisjärjestölle olivat suunnittelumme lähtökohtia.

Uusi rakenne ja navigointimallit mahdollistavat vaivattoman sisällön kehityksen tulevaisuudessa. Asiakkaan toteuttamassa kohderyhmätestauksessa sivusto koettiin selkeäksi ja helposti lähestyttäväksi.

Palvelulle on nyt myös määritelty analytiikkaan tärkeimmät seurantapisteet, maalit ja työpöytänäkymät, sekä tarpeita vastaava raportointi, jotta voidaan varmistaa saumaton kehityspolku tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Kompetenssit

 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Sisällön suunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Tekninen toteutus
 • Asiakkuus- ja projektinhallinta

Teknologiat

 • WordPress
 • Angular 2
 • Integraatio maksujärjestelmään (Maksuturva)
 • Muut integraatiot, esim. Yhdistysnetti
 • Juicer

work mll tablet view

Kysyttävää?

Katja Vilkamo

+358 40 864 4620
Client services Katja Vilkamo