hands-on-keyboard

Saavutettavuus tekee palveluista parempia

Saavutettavuudessa on kyse siitä, että yhä useampi pääsee osalliseksi tietoverkon tuomista mahdollisuuksista*. Palveluiden suunnittelu saavutettaviksi tukee kaikkia verkkopalveluiden käyttäjiä ja voi luoda myös kilpailuetua.

Suunta kohti saavutettavuutta

Verkossa toimiminen ja asioiminen on yhä suurempi osa elämää, joten digitaalisten palvelujen ja sisältöjen tulisi olla yhtäläisesti kaikkien ulottuvilla. Näin ei kuitenkaan vielä ole. EU:n saavutettavuusdirektiivin edellyttämä uusi lainsäädäntö tulee vaatimaan julkisen hallinnon verkkosisältöjen ja -palveluiden saavutettavuutta, millä halutaan taata ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Vaatimukset koskevat toimenpiteitä, joilla parannetaan verkkopalveluiden havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.

Saavutettavuuden hyvien käytäntöjen ei tarvitse kuitenkaan rajoittua vain julkisiin palveluihin. Me Franticilla haluamme, että kaikki digitaaliset palvelut olisivat kaikkien halukkaiden käytössä. Hyvä saavutettavuus hyödyttää kaikkia palveluiden käyttäjiä ja voi luoda myös yritykselle kilpailuetua.

Mitä tarkoittaa verkkopalvelun saavutettavuus?

Saavutettavuus on keskeinen elementti, kun digitaalisia palveluita toteutetaan kaikkien käyttöön ja se kuuluu olennaisena osana myös Design for all -periaatteeseen. Saavutettavuuden tavoitteena on varmistaa kaikille käyttäjille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita riippumatta käyttäjän osaamisesta, iästä, laitteista, kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Saavutettavat verkkopalvelut mukautuvat erilaisiin käyttötarpeisiin ja erilaisiin käyttäjiin.

Saavutettavuus alkaa suunnittelusta

Palvelusuunnittelussa tulee huomioida erilaiset käyttäjät ja käyttötilanteet sekä erilaiset päätelaitteet, jotta jokaisen tarpeet pystytään täyttämään palvelussa kuin palvelussa. Asiantuntevissa yrityksissä ei oikeastaan tehdä suunnittelua ottamatta huomioon lopputuotteen tai palvelun saavutettavuutta. Saavutettavuus on läsnä koko suunnitteluprosessin ajan ja se huomioidaan lähtökohtaisesti jo tarpeita kartoitettaessa.

Hyvä suunnittelu on esteetöntä perusasioista lähtien. Palvelun rakenteen tulee olla helppokäyttöinen ja sisällön selkeää, jotta navigointi onnistuu ongelmitta. Kontrastit värien, tekstin ja elementtien välillä tulee olla riittävän selkeitä niin että värisävyt ja tekstityypit erottuvat toisistaan. Tekstin luettavuutta voidaan parantaa säätämällä fonttikokoa sekä riviväliä. Lisäksi sivuston suunnittelun täytyy tukea teknisten apukäyttötoimintojen käyttämistä, kuten erilaisia ruudunlukulaitteita. Suunnitteluprosessin aikana kannattaa myös osallistaa käyttäjiä sekä testauttaa palvelujen prototyyppejä aikaisessa vaiheessa, jotta mahdolliset puutteet havaitaan ajoissa.

Saavutettavuus tekniseltä kannalta

Palvelun ulkoasullisten seikkojen saavutettavuus ei yleensä vaadi merkittävästi lisäpanostusta teknisessä toteutuksessa. Eniten eroa on testausprosesseissa, sillä sivuston saavutettavuus tuo mukanaan muutamia erikoistuneita testausnäkökulmia: on muuan muassa varmistettava ja testattava, että palvelun käyttö on mahdollista näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmalla. Ruudunlukuohjelmaa varten saatetaan tarvita esimerkiksi ylimääräisiä opastekstejä kontekstin hahmottamiseksi tai lyhyeksi käyttöohjeeksi.

Laadukkaimmissa palveluissa saavutettavuudelle voidaan laatia automaattiset testit, joilla varmistutaan siitä, että palvelu toimii jokaisen muutoksen jälkeen edelleen myös saavutettavuusnäkökulmasta. Saavutettavuutta on syytä pitää silmällä myös palvelu-uudistuksen jälkeen. Alansa parhaat yritykset auditoivat omat verkkopalvelunsa saavutettavuusnäkökulmasta säännöllisesti ja mahdolliset puutteet korjataan.

Vaikka saavutettavan palvelun toteuttaminen vaatii työtä ja aiheuttaa siten kustannuksia, yhteiskuntavastuullisissa yrityksissä ja julkisissa palveluissa saavutettavuudesta tinkiminen ei ole järkevä vaihtoehto. Saavutettavuuden toteutus saattaa nimittäin ennen pitkää hyödyntää kaikkia käyttäjiä enenevässä määrin, kun puhekäyttöliittymät ja botit yleistyvät.

Jos aihe on ajankohtainen ja kaipaat sparrausta oman verkkopalvelusi saavutettavuudeen suhteen, ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

* Lähde: http://saavutettava.fi/info/