Sitra Elämäntapatesti: Muutos lähtee arjen valinnoista

12.5.2021TyötLukuaika 6 min

Ilmastonmuutoksen taklaaminen edellyttää systeemitason muutoksen ja yritysten vastuun lisäksi kuluttajakäyttäytymisen muutosta. Suomessa merkittävin kuluttajakäyttäytymisen muutosta ajava työkalu on ollut Sitran kanssa toteuttamamme Elämäntapatesti. Joulukuussa 2017 julkaistusta testistä tuli heti alussa viraali-ilmiö ja sittemmin testi on tehty yli miljoona kertaa. 

“68 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä voidaan jyvittää meille, tavallisille ihmisille. Ne syntyvät arjessamme: siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme – ja näillä arjen valinnoilla me voimme päästöjä myös pienentää. Jokainen meistä on osa ratkaisua”

- Sitran Kestävä arki-teeman sivulta

Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousua 1,5 asteeseen. Jotta pysyisimme näissä ilmaston lämpenemisen rajoissa samalla kun elämme hyvää elämää, tulisi keskimääräisen hiilijalanjälkemme olla vain neljänneksen nykyisestä vuonna 2030. Tällä hetkellä keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 300 kg CO2e, ja sen tulisi olla noin 2 500 kg CO2e vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastonmuutoksen taklaaminen vaatii tekoja sekä pienessä että isossa mittakaavassa. Tämä edellyttää systeemitason muutoksen ja yritysten vastuun lisäksi kuluttajakäyttäytymisen muutosta, joka puolestaan vaatii konkreettista tietoa ja esimerkkejä. Ennen kaikkea muutos vaatii juuri itselle sopivia, selkeitä ja helppoja keinoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen arjessa. 

Tässä kuvaan astuu Sitran Elämäntapatesti ja 100 fiksua arjen tekoa: vaikuttamistyökalu kuluttajakäyttäytymisen muuttamiseen. Yhteistyössä Sitran Kestävä arki -projektitiimin ja useiden palvelumuotoilun ammattilaisten kanssa suunnitellun testin käyttöliittymäsuunnittelu ja toteutus on Franticin käsialaa. 

Sitran Elämäntapatesti ainoa laatuaan maailmassa

Ennen Sitran Elämäntapatestin julkaisua kuluttajille ei ollut tarjolla testiä, joka olisi myös ehdottanut omaan tulokseen sopivia käytännön toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Testi sai alkunsa, kun Sitrassa nähtiin, että kaikilla tulee olla mahdollisuus arvioida omaa ilmastovaikutusta helpolla tavalla. Testi luotiin vastaamaan tähän tarpeeseen. Kansalaisille tuli toimittaa tietoa siitä, mihin ja miten omilla toimillaan voi ylipäätään vaikuttaa. Vastaavanlaista tapaa arvioida omaa hiilijalanjälkeään ei ollut kehitetty missään maailmassa ja vielä tänä päivänäkin se on ainoa laatuaan.

“Alkuperäinen toimeksianto oli, voidaanko viidellä kysymyksellä selvittää kansalaisten hiilijalanjälkeä. Se ei aivan riittänyt. Lopulta kysymyksiä tuli 25 ja sittemmin mukaan on tullut kaksi kysymystä lisää”, Sitran Kestävä arki -tiimin projektijohtaja Markus Terho kertoo.

Sitra ET - 03 Desktop HD - Three mobiles full width

Helppo 27 kysymyksen testi kertoo oman ja keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljen ja kuinka se jakautuu eri osa-alueisiin, kuten asumiseen, liikenteeseen ja matkailuun, ruokaan ja muuhun kulutukseen. Omien elintapojen helpon testaamisen jälkeen testi ehdottaa Sitran 100:sta arjen teon listasta omaan testitulokseen sopivimpia ja selkeitä keinoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Viraali-ilmiöksi Suomessa - miljoona testauskertaa rikki viime syksynä

Joulukuussa 2017 julkaistusta Elämäntapatestistä  tuli heti alussa viraali-ilmiö ja yli 140 000 suomalaista teki Elämäntapatestin ensimmäisten viikkojen aikana ja alkuperäiset testin tavoitteet ovat sittemmin moninkertaistuneet. Huikean suositun Elämäntapatestin miljoona testauskertaa meni rikki viime syksynä, joka todistaa, että suomalaiset ovat hyvin tiedostava kansa.

“Asenteet ja suomalaisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta ovat testin julkaisun jälkeen muuttuneet merkittävästi”, Terho kertoo. “Sitran vuonna 2016 teettämässä kansallisessa kyselytutkimuksessa 29% suomalaisista sanoi muuttaneena elintapojaan ilmastonmuutoksen takia, kun taas 2019 vuoden lopussa määrä oli kasvanut 53 prosenttiin.”

Laajaa kansainvälistä kiinnostusta 

Helppokäyttöinen testi on tavoittanut laajasti erilaisia kohderyhmiä. Avoimeen lähdekoodiin kehitetyn testin voi ottaa käyttöön kuka vaan ja testi hyödyttää myös yrityksiä, sillä koko testin tai omalle yritykselle soveltuvan osan siitä voi ottaa käyttöön matalalla kynnyksellä. Testiä ja 100 fiksua arjen tekoa -sisältöjä ovat hyödyntäneet muun muassa Compensate ja Ikea ja testi on käytössä valtioneuvoston kanslian Sitoutumus2050.fi -palvelussa. Elämäntapatesti on myös oiva vaikuttamistyökalu muille maille ja Sitra on ollut puhumassa aiheesta kansainvälisissä tapahtumissa. 

elämäntapatesti-kuvitus

“Vaikka testiä ei ole aktiivisesti markkinoitu muutoin kuin tapahtumissa, kansainvälistä kiinnostusta testin hyödyntämiseen on ollut jo muun muassa Iso-Britanniassa, Kanadassa,  Sloveniassa, Eestissä, Italiassa, Portugalissa, Turkissa, Israelissa ja Kreikassa. Maat ovat eri vaiheissa testin käyttöönotossa”, Terho jatkaa. “Tällä hetkellä jatkokehitämme ja skaalaamme testiä kansainväliseen käyttöön ja tavoitteenamme on tehdä testin käyttöönotto mahdollisimman helpoksi. Testi on osa laajempaa kestävän arjen aktivointikonseptia, jonka käyttöönottoa ja kehitystä tukemaan olemme perustaneet kansainvälisen kestävää arkea edistävän Shift 1.5 -yhteisön.” 

Testin sisältöä on hyödynnetty myös yritysten henkilökunnan kesken siten, että henkilökunta on tehnyt testin ja yhteisessä tilaisuudessa on valittu parhaita keinoja päästöjen vähennykseen. Keinoja voivat olla esimerkiksi sopimus työmatkapyöräilystä tai kasvisruoan nauttiminen lounaalla viikoittain. 

Sitran “Elämäntavat pandemian jälkeen” -raportin mukaan yli puolet suomalaisista on pysähtynyt miettimään elämäntapojaan koronapandemian aikana. Sama ilmiö näkyy myös kansainvälisesti: “How to live a sustainable lifestyle”-sanahaku on Googlen hakutrendien mukaan noussut viime aikoina jopa 4550 prosenttia. 

Ensimmäisenä muuttuvat arvot ja asenteet ja sitten käyttäytyminen. Sitran kansallisessa  kyselytutkimuksessa 80% suomalaisista on huomannut, että paras tapa käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ahdistusta on pyrkiä elämään kestävällä tavalla. 

Käy laskemassa oma hiilijalanjälkesi: elamantapatesti.sitra.fi

Kuvat: Sitra & Frantic

Lue lisää

ViherkasvejaBlogi

Teimme päästökompensoinnista helpompaa yhdessä Compensaten kanssa

Compensate-säätiö torjuu ilmastonmuutosta tavoitteenaan vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Missionsa saavuttamiseksi Compensate työskentelee useiden strategisten kumppaneiden kanssa. Olemme toimineet Compensaten teknisenä toimittajana ja toteuttaneet Compensate.com -verkkopalvelun ja sen päästökompensointitoiminnallisuudet.

Kasveja toimistossaBlogi

Kohti ekologisempaa tulevaisuutta yksi syömäpuikko kerrallaan

Teknologia-ala on yksi maailman suurista energiasyöpöistä. Sitä suuremmalla syyllä ympäristöteoillamme – niin pienillä kuin suurilla – on konkreettisia vaikutuksia. On meidän jokaisen vastuulla luoda parempaa tulevaisuutta, ihan jokaisessa mittakaavassa.