Kuudesluokkalaiset omaa hyvinvointiaan tukevia digitaalisia palveluja suunnittelemassa

Anniina Ojutkangas30.11.2020TyötLukuaika 4 min

Kuinka lapset voisivat itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja osallisuuteensa muuttuvassa maailmassa? Tämä oli lähtökohta, kun lähdimme osallistamaan tamperelaisia kuudesluokkalaisia heidän omaa hyvinvointiaan tukevien digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun palvelumuotoilukoulu-projektissa.

Skaalautuvia edelläkävijäratkaisuja monimuotoisen yhteistyön kautta

Tampereen seutua kehitetään älykkäämmäksi, kestävämmäksi, vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi elinympäristöksi Tampereen kaupungin ja Business Tampereen strategisen Smart Tampere -kehitysohjelman avulla. 

Ohjelman Nopeat kokeilut -yhteiskehittämiskonseptilla kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia kaupunkiympäristöä kehittäviä ratkaisuja yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja kuntalaisten kanssa. Pyrkimyksenä on löytää edelläkävijäratkaisuja, jotka olisivat skaalattavissa jopa globaalilla tasolla.

Nopeaa reagointia epävarmaan tilanteeseen

Keväällä 2020 heräsi kansallinen huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista, kun koululaiset siirrettiin etäopetukseen Covid-19-pandemian aiheuttamien rajoitustoimien seurauksena. 

"Poikkeusoloissa tarve lasten ja nuorten hyvinvointia tukeville ratkaisuille korostuu, mutta ratkaisuille on tarvetta myös tilanteen normalisoiduttua. Oman terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen ovat uudenlaisia taitoja, joita tulevaisuuden aikuiset tarvitsevat", kommentoi Harri Jurvela, Tampereen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämispäällikkö.

Kaupunkiympäristön kehittämiseen tarkoitettua Nopeat kokeilut -konseptia päätettiin hyödyntää lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen uudenlaisessa, epävarmuutta luovassa maailmantilanteessa. 

Osallistuimme Nopeiden kokeilujen hakuun palvelumuotoilijamme Kaisa Ruotsalaisen suunnittelemalla, lapsille suunnatulla palvelumuotoilukoulu-konseptilla, jossa oppilaista tulee omaa hyvinvointiaan tukevien digitaalisten palvelujen suunnittelijoita. Kymmenestä hakuun vastanneesta ehdotuksesta toteutukseen valittiin kolme, joista yksi oli Franticin palvelumuotoilukoulu. 

Konseptointivaiheen jälkeen jatkoimme palvelumuotoilukoulun tarkempaa suunnittelua ja toteutusta yhdessä palvelumuotoilijakollegani Emma Laihon kanssa.

Lapset osallisiksi oman hyvinvointinsa parantamiseen

Palvelumuotoilukouluun osallistuvat tamperelaiset kuudesluokkalaiset ovat oman elämänsä ja ikäryhmänsä kokemusasiantuntijoita, jotka ovat kasvaneet keskellä digitalisaatiota ja luovivat sujuvasti digitaalisten palvelujen viidakossa. 

Syyslukukauden aikana toteutettavaan palvelumuotoilukoulu-projektiin osallistuvat oppilaat pääsevät hyödyntämään asiantuntijuuttaan hyppäämällä digitaalisten palveluiden suunnittelijoiden saappaisiin. 

Kuudessa design sprintin vaiheita mukailevassa työpajassa harjoitellaan muotoiluajattelua erilaisten palvelumuotoilumenetelmien avulla. Kuudesluokkalaiset pääsevät muun muassa empatisoimaan erilaisten käyttäjien tarpeita ja haasteita, rakentamaan prototyyppejä ja testaamaan niitä aidon vertaisryhmän keskuudessa.

Osallisuutta ja tulevaisuuden taitoja muotoiluajattelun avulla

Maailman jatkaessa digitaalista murrostaan tarve inhimillisille taidoille, kuten luovalle ongelmanratkaisukyvylle, kriittiselle ajattelukyvylle ja yhteistyötaidoille, on yhä suurempi tarve. Palvelumuotoilukoulussa oppilaat saavat työkaluja oman osallisuutensa parantamiseen, joita he voivat hyödyntää laajasti elämän eri osa-alueilla.

Hyvinvointia tukevien digitaalisten ratkaisujen lisäksi palvelumuotoilukoulu-projektin tavoitteena on kehittää skaalautuva, osallisuuden tunnetta kasvattava ja lasten ääntä esiin tuova yhteiskehittämisen toimintamalli. Mallia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää niin pilottikoulun kouluympäristön kehittämiseen, kuin skaalata muihin Tampereen seudun tai vaikkapa koko Suomen kouluihin.

Joulukuussa 2020 oppilaat esittelevät suunnittelemansa digitaalisten palvelujen konseptit Tampereen kaupungin Kasvatus- ja Opetuspalveluiden johtoryhmälle mahdollista jatkokehitystä varten. 

Kerromme projektin tarkemmasta kulusta ja palvelumuotoilukoulun lopputuloksista pian toisessa blogipostauksessa, joten pysy kuulolla!

Kuva: Jussi-Pekka Penttinen

Lue lisää

design gameBlogi

Ihmislähtöistä suunnittelua pelin muodossa – millaista on työelämä vuonna 2024?

Järjestimme yhteistyössä Mothers in Business -verkoston kanssa tapahtuman, jossa muotoilimme yhdessä työelämän tulevaisuutta suunnittelupelin avulla.

1 Blogikuva SDschool Hero 1100x741 v2Blogi

Vaviskaa suunnittelijat, tulevaisuus on heidän! – Oivalluksia palvelumuotoilukoulusta

Kun mukaansatempaava tamperelaisten kuudesluokkalaisten kanssa toteutettu palvelumuotoilukoulu tuli päätökseen joulukuussa 2020, oli mieli haikea, mutta inspiroitunut. Mitä kaikkea tässä mielenkiintoisessa muotoiluprojektissa oikein tehtiin ja mitä sen tuloksena syntyi? Ja ennen kaikkea, mitä me opimme?